סרטן קיבה

ממאירויות חלל הצפק

גידולי תוספתן

מלנומה

סרטן מעי גס גרורותי

סרקומה